De afvalberg van Smink

Wout Berger
(2007)

Wout Berger (1941) zoomt met zijn foto’s in op landschappen. Door datgene scherper vast te leggen dan wat we met het blote oog kunnen waarnemen, onttrekt het beeld zich aan de ons vertrouwde manier van kijken.

We doen doorgaans ons best het afval zo veel mogelijk te transformeren of te verstoppen. Wout Berger toont ons de schoonheid er van. De afvalberg van Smink is in Amersfoort een enigszins beladen begrip. Het afvalverwerkingsbedrijf lag aanvankelijk buiten de stad, maar kwam door de stadsuitbreiding met de wijk Vathorst vlak bij bewoond gebied te liggen. Een afvalbedrijf is in de regel geen pluspunt bij de marketing van een nieuwe wijk. Verder kijkend dan de eerste negatieve associaties, blijkt de afvalverwerking tegenwoordig technisch hoogwaardig en gericht op afvalscheiding en recycling. Wout Berger heeft dit efficiënte proces in een fotoserie vastgelegd, steeds verder inzoomend op de details.